ગોલ્ડ જ્વલેર્સ Archives – News Aayog

Most Viewed Story

Tag: ગોલ્ડ જ્વલેર્સ

gold-news aayog

શું તમે ગોલ્ડ ખરીદવા જાઓ છો તો ચેતી જજો, આજથી નિયમો બદલાયા, નહીં માનો તો જશો જેલમાં

આજથી સોનાના ઘરેણાંની ખરીદી કરવાની રીત બદલાઇ જશે. કારણ કે આજથી ગોલ્ડ હોલમાર્કિંગના નિયમ લાગૂ થઇ જશે. એક સમયે COVID19 ...